Thư

viện đường sách

Đường sách tổng hợp nhóm sách dành cho mọi độ tuổi. Đặc biệt là những tác giả Việt ảnh hưởng mạnh nhất trong giới trẻ.

Vượt Biển Lớn - Cách đi lên của người khởi nghiệp 5 xu

Chọn quyển sách này là bạn đang chọn con đường trở thành ông chủ và nhận dược 5 bài học:

- Cách ra khởi nghiệp từ tay trắng;

- Bứt phá từ nhóm làm công sang nhóm làm chủ;

- Biết cách từ thôn nghèo về thành thị phồn vinh;

- Chuyển đổi từ dân chuyên môn sang giới kinh doanh;

- Từ nhóm NGHÈO ỔN ĐỊNH sang nhóm THƯỢNG LƯU.

quay lại