Chuyển

phát nhanh trong nước và quốc tế

Kinh nghiệm 8 năm trong nghề, chúng tôi luôn khiến khách hàng được quan tâm chăm sóc, phục vụ tận tình, chu đáo khi đang ở nhà mình. Hãy thử và trải nghiệm 1 lần... Xem thêm để biết thêm thông tin.

Vượt Biển Lớn - Cách đi lên của người khởi nghiệp 5 xu

Chọn quyển sách này là bạn đang chọn con đường trở thành ông chủ và nhận dược 5 bài học:

- Cách ra khởi nghiệp từ tay trắng;

- Bứt phá từ nhóm làm công sang nhóm làm chủ;

- Biết cách từ thôn nghèo về thành thị phồn vinh;

- Chuyển đổi từ dân chuyên môn sang giới kinh doanh;

- Từ nhóm NGHÈO ỔN ĐỊNH sang nhóm THƯỢNG LƯU.

quay lại