Thư

viện đường sách

Đường sách tổng hợp nhóm sách dành cho mọi độ tuổi. Đặc biệt là những tác giả Việt ảnh hưởng mạnh nhất trong giới trẻ.

Mỗi ngày một chút thôi - Nguyễn Thái Duy

Mỗi ngày một chút thôi - 101 bài học cuộc sống và kinh doanh từ đời thời

Cuốn sách không giống như những cuốn sách kinh doanh khác, mỗi bài học trong cuốn sách giúp bạn áp dụng ngay vào trong công việc kinh doanh hằng ngày của bạn.

Mỗi lần gặp khó khăn trong cuộc sống là lúc bạn mở ngay cuốn sách và tìm đúng vị trí mà bạn đang gặp khó và bài giải giúp bạn vượt qua khó khăn đó.

Cuốn sách đang là cuốn bạn chạy nhất, đặt mua và free ship toàn quốc cho 2 cuốn:

  • Vượt biển lớn
  • Mỗi ngày một chút thôi
quay lại