Trải ngiệm

của chúng tôi

Chúng tôi là một nhóm người luôn tiếp cận và trải nghiệm mọi thứ luôn đổi mới mỗi ngày. Song chúng tôi luôn giữ một thứ riêng mà ai cũng tìm kiếm là lối sống tối giản. Lối sống tối giản đang được nhiều bạn trẻ quan tâm, hãy tìm và đọc các bài viết dưới đây.

3 quyển sách hỗ trợ khởi nghiệp của thầy Nguyễn Thái Duy

Tháng 1 17, 2019 -Kim Phong

Trải qua nhiều tập sách được phát hành bởi thầy Nguyễn Thái Duy, từ Vượt Biển Lớn đến Mỗi ngày một chút thôi và bây giờ là Bán hàng online ngay. Một hành trình từ 2017 cho đến 2019, một hành trình bạn trẻ Việt Nam mong muốn được khởi nghiệp và hành động đột phá để phát triển cho năm 2019 nhiều thành công.

1. Vượt Biển Lớn - Cách đi lên người khởi nghiệp từ 5 xu


Xem thêm thông tin sách Vượt Biển Lớn tại www.tasosinh.com/sachvuotbienlon

Hiện sách đang được bán tại website www.tasosinh.com/vuotbienlon

Xem thêm chính sách giao hàng miễn phí đối sách tại www.tasosinh.com/giaosach

2. Mỗi ngày một chút thôi - 101 bài học cuộc sống và kinh doanh từ đời thường

Xem thêm thông tin sách Mỗi ngày một chút thôi tại www.tasosinh.com/sachmoingaymotchutthoi

Hiện sách đang được bán tại website www.tasosinh.com/moingaymotchutthoi

Xem thêm chính sách giao hàng miễn phí đối sách tại www.tasosinh.com/giaosach

3. Bán hàng Online ngay - 101 cách làm Online hiệu quả, đơn giản và dễ dàng

Xem thêm thông tin sách Bán hàng Online ngay tại www.tasosinh.com/sachbanhangonline2019

Hiện sách đang được bán tại website www.tasosinh.com/banhangonlinengay

Xem thêm chính sách giao hàng miễn phí đối sách tại www.tasosinh.com/giaosach


Gửi bình luận

Lưu ý: Các bình luận chỉ hiển thị khi đã duyệt.