Trải ngiệm

của chúng tôi

Chúng tôi là một nhóm người luôn tiếp cận và trải nghiệm mọi thứ luôn đổi mới mỗi ngày. Song chúng tôi luôn giữ một thứ riêng mà ai cũng tìm kiếm là lối sống tối giản. Lối sống tối giản đang được nhiều bạn trẻ quan tâm, hãy tìm và đọc các bài viết dưới đây.

Quản lý Mã Vận Chuyển - Mã vận chuyển phát nhanh

Tháng 7 27, 2019 -Tran Trung

Hầu hết các mã vận đơn hay phiếu gửi để quán lý 1 bưu phẩm hay bưu kiện đều sử dụng mã cod128 cho tất cả các trường hợp và máy đọc mã được setup theo đúng mã vạch được tạo ra.

Barcode Software by TEC-IT
Barcode Software
Barcode Generator TEC-IT